Poland

Eastern European Tour 2012 Andrew "Blaze" Thomas - Drums Felix Reyes - Guitar Ed "Strohdaddy" Strohsahl - Bass Dave Herrero - Guitar Photo: Ewa Matysik